USŁUGI

ANALIZY I OCENY PROBLEMOWE

* badania pogłosowe
* badania izolacyjności akustycznej przegród budowlanych 
* badania wyrazistości mowy ( STI PA )
* badania hałasu generowanego przez instalacje komfortu ( krzywe NR - NRC )
* ocena chłonności akustycznej pomieszczeń

KONSULTACJE

* projekty koncepcyjne
* tworzenie kosztorysów inwestorskich
* doradztwo technologiczne
*modelowanie cyfrowe stacjonarnych systemów nagłośnieniowych z wykorzystaniem predykcji akustycznej (MODELER  BOSE.PRO)
* wizualizacje rozwiązań
* projektowanie ustrojów akustycznych

WDROŻENIA

* realizacja projektów w zakresie budowlanym oraz adaptacyjnym  z gwarancją efektu
* fabrykacje systemów studyjnych oraz zespolonych, strojonych ustrojów akustycznych
* Dobór techniki mikrofonowej ( CLOCK AUDIO, SHURE, SENNHEISER), programowanie DSP
* audyty, badania elektryczne, oceny systemów zasilania i HVAC dla klastrowych stacjonarnych systemów nagłośnieniowych
* serwis, kalibracje i programowanie stacjonarnych systemów AV:  (BOSE.PRO,  Crestron, Extron)