DOBRA AKUSTYKA TWOJEGO BIURA

       Od 2018 roku tworzymy z pasją  rozwiązania  korygujące  niedoskonałości pomieszczeń  przeznaczonych do pracy biurowej. Specjalizacja zawiera się w przedziale od pojedynczych gabinetów do rodzajowych typów biur wielkopowierzchniowych. Kompleksowe zadania tematyczne obejmują najczęściej rozszerzony zakres potrzeb, a więc również sale konferencyjne, telekonferencyjne, szkoleniowe oraz pomieszczenia socjalne.

Posiadamy własne, mobilne zaplecze pomiarowe i stale inwestujemy w poszerzanie kompetencji.


Nasze rozwiązania dostępne są w trzech kategoriach cenowych tj.  Premium / Standard / Budżet. W działaniach opieramy się o kodeks dobrej praktyki inżynierskiej oraz o wytyczne PN-B-02151-4 : 2015-06 wraz z towarzyszącymi, podobnymi  i pokrewnymi: PN-B-02151-02, -03)   PN-EN ISO 60268-16; PN -EN3382 -1, -2, -3; PN-EN ISO 354, Rekomendacjami ITU-T P.51) 08 / 96)  PN . 

Marka własna ''adaptacje akustyczne'' została dla czytelności struktury wydzielona w 2021 roku  jako część działalności www.jetro.info.pl.