powierzchnia próba 4.PNG

Małe i średnie biuro

 Powyższy wykres jest poglądowym  obrazem trzech typowych  w 2021 roku proporcji  wewnętrznych biura dostępnych w  sieci kalkulatorów  powierzchni biurowych najmu. Kolejne warstwy ukazują proporcje w wynajmie od około 130 do 280 m2. Część lewą stanowią pomieszczenia reprezentacyjne czyli:  recepcja, gabinet i  pomieszczenia do pracy,  część prawą  część  stanowią sala spotkań, magazyn, archiwum oraz  pomieszczenie na urządzenia drukujące.  

Regularne bryły pomieszczeń  z ''twardymi''  tynkami cementowymi generują najwięcej dudniącego często dodatkowo jazgotliwego pogłosu. Wynika to najczęściej z projektowego niedoszacowania  potrzebnej chłonności akustycznej. Nasza statystyka badań pogłosowych   pomieszczeń wskazuje  na sukces  w około 4% i wartość akceptowalną założonej chłonności  dla  25%  przypadków.    


W jaki sposób  rozwiązujemy opisane powyżej problemy?

Uzupełnienie brakującej chłonności akustycznej jest dla nas w procesem prostym i przewidywalnym:

 1. badamy  empirycznie pogłos.

 2.  określamy ze swojej bazy materiałowej chłonność użytych materiałów i umeblowania.

 3.  porównujemy rzeczywiste wyniki badań i chłonności.

 4. wyznaczamy zakres korekcyjny.  

 5. projektujemy  estetyczne ustroje korygujące w wersji ukrytej lub designerskie. 

 Gwarantujemy parametryczny efekt wyjściowy. 

 

DUŻE BIURA W PRAKTYCE

KILKA SŁÓW O NORMACH, REGULACJACH I ZALECENIACH

Wspominana w poprzednich zakładkach PN-B-02151-4:2015  definiuje na poziomie ogólnym  w naszym kraju  dopuszczalny pogłos w pomieszczeniach biurowych  na poziomie  0,6 sekundy,  dla sal konferencyjnych 0,8 sekundy.  Dodatkowo wyznacza ona  chłonność akustyczną  na poziomie 1.1 na rzut 1 m2 podłogi dla środków pasm oktawowych  dla częstotliwości  500, 1000 oraz 2000 Hz.  Dla porównania niemiecka  norma DIN 18041 na dwie grupy pomieszczeń  gdzie grupą  ''A''  są sale konferencyjne audytoryjne, lekcyjne  i wykładowe natomiast grupą ''B''  m.in korytarze i pomieszczenia wielkoprzestrzenne.  Wg tejże normy  średni współczynnik pochłaniania dźwięku dla wszystkich powierzchni zamykających dane  pomieszczenie wynosi  do 0,35 dla środków zakresu oktawowego od 250 Hz do 2000Hz.

BREEAM INC Technical Manual 2013 ( HEA05) definiuje z kolei  wskaźnik Tmf na poziomie 0,8 sekundy dla środków zakresu oktawowego  500, 1000 oraz 2000Hz.   Zapewnienie  warunków czyli dopuszczalnego poziomu hałasu  dla właściwego skupienia się w pracy wg wspominanej wcześniej normy PN-B-2151- (część druga )- 02:2018-01  oraz wspomnianego  dokumentu BREAM wynosi 40 dBA.   ( poziom hałasu własnego HVAC w kuchni dla porównania 45 dBA max).   Inna  krajowa norma PN-N-01307:1994  z kolei określiła dopuszczalną głośność  ogólnie dla pomieszczeń do pracy umysłowej, projektowej oraz dla  pomieszczeń administracyjnych    

  na poziomie 55 dBA.  Specyficzna metodyka badań  dla biur wielkopowierzchniowych została określona w  PN – EN ISO 3382-3:2012.  Sześć  kluczowych  parametrów zaproponowanych  do oceny specyfiki komfortu pracy w  biurach  tego typu to: rozkład wskaźnika transmisji mowy; odległość rozproszenia( STI 0,5); odległość prywatności ( STI spada do 0,2); poziom SPL (LP,A,S) mowy dla 4 m od źródła; Spadek poziomu mowy dla zdwojenia odległości (D2,S);  zwykły poziom tła akustycznego ( LP,A,B) 

HISTORIA  I WSPÓŁCZESNOŚĆ ADAPTACJI AKUSTYCZNYCH W BIURACH WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH

Po połowie dwudziestego wieku bogate firmy amerykańskie zaczęły powszechnie stosować duże przestrzenie biurowe z uwagi na możliwość łatwej reorganizacji i zwiększania grup roboczych do pracy skupionej projektowej. Głównym stosowanym elementem pasywnym były wysokie ekrany separujące ograniczające strefę z dwóch  a najczęściej trzech stron.   Poszukiwania optymalnego modelu do pracy indywidualnej i grupowej  spowodowały ewolucję w latrach osiemdziesiątych dwudziestego wieku do modelu  ''kombi''  Indywidualne przegrody  w rzędzie przy ścianach bocznych do pracy indywidualnej  oraz wyspy do pracy grupowej  i indywidualnej w osi wzdłużnej dużego pomieszczenia. 

Współcześnie spotykamy najczęściej cztery typy organizacji biur wielkopowierzchniowych.  Najczęściej badanymi przez nas są biura strefowe  (w tym wydzielone z konieczności  komórkowe  gabinety managerów) o powierzchniach sumarycznych   700 - do ok. 2000 m2 na pojedynczej kondygnacji. Na rynku dominują obecnie biura strefowe i komórkowe ( ok 60 i 20%) Specyficzne potrzeby typu ( specjalnie nie tłumaczona nazwa własna)  ''Activity Based Workplace'' posiada tworzy dla siebie nieco ponad 5% firm natomiast  najsłabszy i najtańszy model klasyczny open space utrzymuje  nadal  ze względu na niską cenę inwestycyjną ok 15% firm.

ZASADY ADAPTACJI AKUSTYCZNEJ - TE  OCZYWISTE I NIE.

 1. Dobra separacja dwóch biurek pracujących naprzeciw siebie operatorów jest skuteczna gdy panele separujące pomiędzy nimi mają wysokość 160 cm. 

 2. Panelem nie jest estetycznie wykonana płyta wiórowa z kolorową  wstawką  tekturową  powleczoną  kolorowym materiałem na wysokości oczu osoby siedzącej. Zdudnienie lokalne powstające pomiędzy blatem biurka a taką przegrodą intensyfikuje zakłócenia transmisji mowy szczególnie męskiej. Panel separujący powinien być rasową przegrodą akustyczną z rdzeniem separującym na poziomie co najmniej 8dB  obleczonym obustronnie wkładem dźwiękochłonnym na poziomie  co najmniej klasy akustycznej B z  estetycznym  materiałem obiciowym. 

 3. ''Nieszczelne boki''  przy ścianach lokalnych ''zagród'' zwykle dla 6 osób.  Ostatnie przedzielone przegrodą  biurka posiadają zwykle dystans  zwykle 40- 60 cm . Teoretycznie  dystans ten może  pracować jako przejście jednokierunkowe  w praktyce jednak  to obszar  szkodliwych odbić bocznych  i transmisji akustycznej pomiędzy strefami - eliminujemy doszczelniając przegrodę do ściany. Jeśli to niemożliwe montujemy na ścianie  ustroje absorbujące dźwięk. W przypadku okna, poza roletą rekomendujemy ustawienie w poprzek przegrody biurek (tworząc literę ''T'')   możliwie blisko szyby przegrodę wysokości co najmniej 160 cm na samonośnej podstawie. Filcowe małe panele zawieszone  pionowo w estetycznych  rastrach  są pozbawione znaczenia, dodatkowo ograniczają równomierny stopień górnego doświetlenia stanowisk pracy.      

 4. Standardowy sufit obniżony posiada zdolność regulacji odbić i pochłaniania jazgotu i częstotliwości średnich. Obliczenia  i wykresy katalogowe zwykle oddają parametry dla dystansu 20 cm zabudowy.  Wykorzystując zamkniętą kubaturę sufitu, dystans powyżej 40cm oraz  panele  o grubościach powyżej 20mm i większej gęstości  nawet na typowych  profilach możemy uzyskać zadawalające rezultaty  chłonności (odbić dźwięku od sufitu) i separacji hałasu systemu komfortu. 

 5.  Baffle sufitowe i żagle  - zazwyczaj klasy akustycznej ''C''.  żagle mogą  pomóc rozproszyć dźwięk przez przekierowanie zwierciedlane części energii jednakże montowane w typowy  obserwowany w biurach sposób równolegle do podłogi wspomagają efekt trzepotania.  Baffle zawieszone w poprzek wytycznych na otwartym suficie,  ułożone gęsto w nierównomierną jodełkę na pewno nie skorygują właściwie akustyki sali konferencyjnej oraz  nie wyciszą szumu dochodzącego z nieizolowanego akustycznie jawnego wykonania rurarzu  wentylacji i klimatyzacji.  

 6.  Dogmatyczne zaufanie osób decyzyjnych w deklaracje   sprzedawców mebli biurowych.  Umeblowanie biurowe nie zastąpi  akustycznych produktów dedykowanych.  Miękkie tapicerowane  poduszki grubości ok 4 cm zamontowane na niewielkiej mobilnej komodzie  na kółkach wsuwanej pod biurko nie zastąpią nigdy najprostszej formy typowego  absorbującego  ściennego panela akustycznego.

 7. Podwójnie płytowane ścianki GK z wełną mineralną  w środku są bezpieczną przegrodą  dla gabinetów dyrektorskich i sal konferencyjnych.  70 % zbadanych przypadków miało wady i wymagało interwencji w postaci dołożenia  specjalistycznych produktów  barierowych   (najczęściej stosujemy bariery niepalne o grubości 2 mm i Rw 27). Głównym problemem jest zwykle niezgodność  jakości wykonania ściany GK  lub zwężenia z   projektem oraz zbyt niska klasa akustyczna drzwi gabinetu. Doszczelnianie  akustyczne pomieszczeń  w praktyce budowlanej zaczynamy od 1%.  Im bliżej szczelności  0,01% tym lepiej, bliżej separacji studyjnej.  Cdn.